Banca Comerciala Ion Tiriac S.A. Banca Tiriac

Ai cumpara mai multe bunuri daca ai avea mai multi bani? Banca Tiriac ofera clientilor Metro credite pentru achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata.

Avantaje:

§        Fara garanti;

§        Fara avans;

§        Perioada de creditare de pana la 4 ani;

§        Este accesibil atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.

Suma finantata:

§        Persoane fizice: 2 milioane – 120 milioane ROL;

§        Persoane juridice: 5 milioane – 200 milioane ROL.

Perioada de creditare:

§        Perioada minima de creditare este de 6 luni;

§        Perioada maxima de creditare este de 48 luni.

Dobanda:

§        Dobanda este fixa pe toata perioada de creditare si se calculeaza la sold;

§        Clientii persoane fizice care primesc salariul in Contul Central deschis la Banca Tiriac beneficiaza de o dobanda mai mica.

§        Ai varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani (65 de ani este varsta maxima pana la care se va rambursa creditul);

§        Ai cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

§        Venitul lunar disponibil este suficient pentru a acoperi ratele lunare;

§        Ai un contract de munca pe durata cel putin egala cu perioada de creditare, exerciti legal o profesie liberala (notar, avocat, medic, farmacist, expert contabil, contabil autorizat) sau esti pensionar;

§        Ai o vechime la actualul loc de munca de minimum 6 luni consecutive / activitate de minim un an ca persoana fizica autorizata (*);

§        Nu ai restante la plata altor angajamente, ai un bun istoric de creditare si nu ai litigii pe rol la nici o instanta de judecata.

Conditia marcata cu (*) nu se aplica pensionarilor.

Conditii de obtinere a creditului pentru persoanele juridice

(conditii minimale):

§        Sunt societati rezidente, infiintate de minimum 12 luni;

§        Fluxul de venituri si cheltuieli le permite rambursarea creditului;

§        Sunt societati profitabile;

§        Nu inregistreaza datorii restante fata de stat si fata de institutii financiar bancare;

§        Nu se afla in reorganizare, lichidare, faliment potrivit Legii nr. 64 / 1995;

§        Nu exista nici un proces civil sau penal impotriva administratorului / directorului general al societatii;

§        Administratorul / directorul general va fi imprumutat solidar cu societatea (persoana juridical);

§        Sunt valabile toate autorizatiile / licentele pe baza carora societatea isi desfasoara activitatea.

Documente necesare pentru persoane fizice:

§        Cererea de credit;

§        Copie dupa B.I. / C.I. (*);

§        Factura proforma a bunurilor achizitionate;

§        Adeverinta de venit tip (sau cuponul de pensie pentru luna anterioara solicitarii creditului) (*);

§        Copie dupa ultima factura de telefon fix / electricitate / gaz / apa / contractul de inchiriere sau adeverinta de la primarie care sa ateste domiciliul actual (*);

§        Declaratie pe proprie raspundere privind angajamentele de plata si litigiile cu terti (*);

§        Copie dupa Cartea de munca / Registrul General de Evidenta a Salariatilor / Contractul individual de munca, semnata si stampilata de angajator. Pensionarii nu au nevoie de acest document (*).

Documente suplimentare necesare pentru persoane fizice autorizate:

§        Decizia / autorizatia eliberata de autoritatea / organul competent(a) care sa ateste capacitatea de exercitare a profesiei respective;

§        Dispozitia de impunere definitiva si declaratia de impunere provizorie sau alte documente din care sa rezulte situatia financiara;

Persoanele fizice autorizate nu au nevoie de documentele mentionate la punctele 4 si 7 din “Documente necesare pentru persoane fizice”.

Documente necesare pentru persoane juridice:

§       Cererea de credit;

§       Copii dupa B.I. / C.I. ale administratorului societatii si ale sotului / sotiei acestuia;

§        Factura proforma a bunurilor achizitionate;

§       Imputernicirea data de organul statutar competent in privinta contractarii creditului si a semnarii contractului de credit;

§        Cea mai recenta balanta de verificare si contul de profit si pierdere.

Documentele notate cu (*) la “Documente necesare pentru persoane fizice” sunt necesare imprumutatului solidar cu o persoana juridica. Persoanele juridice clienti ai Bancii Tiriac trebuie sa precizeze numarul de cont curent.

Documente aditionale pentru persoanele juridice clienti noi ai Bancii Tiriac:

§        Cerere deschidere cont;

§        Actul constitutiv si dovada privind eventualele modificari si inregistrarea acestora la Registrul Comertului – originale pentru confruntare plus copii;

§        Incheierea judecatorului delegat de la Registrul Comertului;

§        Certificatul de inmatriculare si codul fiscal (sau codul unic de inregistrare);

§        Extras de cont;

§        Fisa specimene de semnaturi;

§        Copii acte de identitate ale persoanelor cu drept de semnatura in banca si imputernicire pentru persoanele cu drept de semnatura in banca, daca este cazul.

Cum faci rambursarea?

Plata ratelor se face lunar, la scadenta stabilita, prin debitarea automata a Contului Central / Curent cu o suma egala cu valoarea ratei lunare. Trebuie doar sa te asiguri ca exista suficienti bani in cont pentru a acoperi rata.

Pentru mai multe informatii va invitam sa vizitati sucursalele sau agentiile Bancii Tiriac din incinta Magazinelor Metro unde personalul nostru va sta la dispozitie.

Informatii suplimentare se pot obtine si la telefonul (021) 302.57.11 – 12  sau la adresa de e-mail: info.client@cbit.ro.